Om os

Her kan du læse al information om Plejecenter Toftehaven. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte os via boksen til højre.

Velkommen

Velkommen til Plejecenter Toftehaven

Toftehaven er et af Ballerup kommunes største plejecentre med i alt 63 pladser.

Huset ejes af boligselskabet Baldersbo, visitationsretten til boligerne og driften har Ballerup kommune.

Toftehaven blev bygget i 1968. Er i 1981 og 2004 blevet udvidet og gennemgribende renoveret, således at boligerne i dag fremstår som tidssvarende og rummelige lejligheder med ét eller to rum og adgang til have eller altan.
 
Huset er opdelt i 5 plejeafdelinger:
 
Lærken med 16 boliger og i alt 20 pladser, idet 4 af boligerne er til ægtepar.
 
Svalen st. og 1. sal med 10 boliger på hver etage.
 
Viben med 12 boliger.
 
Pirolen består af 11 boliger.

Der er  påbegyndt udvidelse af Toftehaven, som forventes klar omkring ultimo 2022.

Værdier

Vi arbejder for at skabe et hjemligt, trygt og indholdsrigt liv i Toftehaven. Vores opgave er i samarbejde med dig, at gøre de ting, der er vigtigst for dig, så du oplever den bedst mulige livskvalitet. Udgangspunktet er, at du i så stor udstrækning som muligt, kan klare dig selv og fortsætte dine daglige vaner.

Familie og venner er altid velkomne, både til hverdag og fest.

Vores kerneopgaver er at yde:

 • Personlig pleje
 • Rehabilitering
 • Praktisk bistand i boligen og på fællesarealerne
 • Praktisk hjælp til tøjvask i fælles vaskeri
 • Vedligeholdende træning og aktiviteter
 • Sygeplejeydelser

Ovennævnte er med udgangspunkt i den politisk vedtagne kvalitetsstandard i Ballerup Kommune.

Personalet arbejder rehabiliterende, med respekt for hvad der er vigtigst for dig. 

Måltiderne og andre huslige gøremål er centrale for hverdagslivet, og der tilrettelægges andre aktiviteter i et samarbejde mellem beboerne, deres familier og personalet.

Personale

Plejecenterleder: 

Annie Andersen   vnab@balk.dk  tlf. 4477 3131

Afdelingssygeplejerske:

Karina Holst   kho4@balk.dk   tlf. 4477 3135

Afdelingsleder:

Jannik Hoffmeyer Offenberg   jaof@balk.dk   tlf. 4477 3162

Teknisk serviceleder

Lars Kejser  lke@balk.dk 

Telefontid hverdage kl. 8-9 på tlf. 4175 9965

Sekretær:

Maja Skjoldager skjo@balk.dk tlf. 4477 3151

Træffetid:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9 - 12.30

Ingrid Korsgaard  inko@balk.dk  tlf. 4477 3151

Træffetid : onsdag fra kl. 8 - 15

Aktivitetsmedarbejder:

Henriette Eliasen      hee2@balk.dk  tlf. 2161 7069

Afdelinger:

Viben:                     4477 3152

Pirolen:                    4477 3148

Lærken:                    4477 3157

Svalen St.:                4477 3155

Svalen 1. sal:            4477 3154

Frivillig i Toftehaven

 Vi søger frivillige, der har lyst til at være en del af hverdagen for vores beboere i Toftehaven.

Det kræver ikke særlige kompetencer at være frivillig i Toftehaven, kun lysten til at glæde andre.
Som frivillig er det samværet og nærværet med vores beboere, der er det centrale. Har du en time om ugen til at besøge os og danne venskaber, gør det en kæmpe forskel. Har du lyst og tid til mere, er det bare dejligt. Det er derfor op til dig selv – og beboerne naturligvis – hvad I vil lave. 

Det kan være at:

 • Spille kort
 • Drikke kaffe
 • Bage kage
 • Gå en tur
 • Se på billeder
 • Lave håndarbejde
 • Højtlæsning
 • Indkøbsture
 • Eller noget helt andet.

Har du lyst til at høre mere om det frivillige arbejde på Toftehaven, så kom og besøg os i hverdagene indtil kl. 15 på Nygårdsvej 35.

Kontakt aktivitetsmedarbejder Henriette Eliasen på tlf. 2161 7069

Beboer- og pårørendemøder

Der afholdes hvert forår og efterår et fælles beboer- og pårørendemøde.

Samarbejdet og dialogen mellem personale, beboere og pårørende er centralt for, at Toftehaven er et godt sted at leve og bo. Derfor holder vi hvert år to stormøder, hvor plejecenterlederen fortæller om plejecenterets udvikling og udfordringer, og hvor beboere og pårørende har mulighed for at komme med deres input, ideer, ris og ros i et fælles forum.

Politikker og takster

Læs her om:

Aftaler, tilsyn og rapporter - Toftehaven

De lovpligtige tilsyn omhandler tilsyn fra Kommunalbestyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Fødevareregionen og Arbejdstilsynet (herunder arbejdsmiljøet) samt Brandtilsyn.

Her på Toftehaven har vi målsætning om at:

 • Toftehaven har rammer og en atmosfære, som sikrer beboeren et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familien og kommunes øvrige borgere.
 • sikre beboerne vilkår, der tilgodeser selvbestemmelse og aktivitet samtidig med, at behovet for behandling, pleje og omsorg dækkes.
 • sikre den faglige udvikling for personalet i et sundt arbejdsmiljø.
 • forvalte de midler, der er stillet til rådighed med hensyn til administration, personale, inventar og bygninger på en hensigtsmæssig måde.

Tilsynsrapporter

Transport

I Ballerup kommune kører 20 buslinjer, herunder tre S-buslinjer, to E-buslinjer samt to lokale servicebuslinjer. Desuden tilbyder kommunen Flextur.

I kommunen er der også 5 S-togsstationer, der betjenes af S-togslinjerne C og H, der kører mellem København og Frederikssund.

Læs mere her: Transport i Ballerup Kommune

Vores Seniorrådsrepræsentant

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Seniorrådsrepræsentanten i Toftehaven er Henning Broman.

Henning deltager i de halvårlige beboer-pårørendemøder.
Henning kan kontaktes via e-mail: bromanhenning@gmail.com